FAQ

Oto 10 najczęściej zadawanych nam pytań o szkoleniach, warsztatach i treningach medialnych.

1. Kto powinien wziąć udział w szkoleniu medialnym?

Każdy kto występuje publicznie, kontaktuje się z mediami i może znaleźć się na pierwszej linii ognia w czasie zarządzania kryzysem.

Szkolimy właścicieli firm, kadrę kierowniczą w firmach, organizacjach i instytucjach, rzeczników prasowych i osoby, które chcą nimi zostać, specjalistów PR, polityków, liderów opinii, pracowników administracji i samorządów, analityków, ekspertów, wykładowców, nauczycieli, prawników, lekarzy i inne osoby, które współpracują z mediami.

Współpracujemy ze wszystkimi, którzy nie tylko wierzą, ale są też przekonani, że komunikacja z opinią publiczną i kontakty z mediami pomagają im osiągać osobiste, zawodowe i biznesowe cele.

2. Czy wszystkie szkolenia medialne są takie same?

Nie ma dwóch identycznych szkoleń, tak jak nie ma dwóch identycznych klientów.

Przygotowanie to połowa sukcesu i dlatego spędzamy wiele godzin dokładnie i wszechstronnie badając oczekiwania, potrzeby i problemy klienta. Analizujemy przesłane przez klienta materiały (wycinki prasowe, wywiady w mediach elektronicznych, raporty branżowe).

Przed szkoleniem wiemy o kliencie więcej niż typowy dziennikarz. To pomaga nam przygotować listy pytań do typowych wywiadów oraz wiarygodne "czarne scenariusze kryzysowe".

Po analizie zebranych danych przedstawiamy konkretną propozycję.

Podstawowe sesje szkoleniowe są kombinacją instruktażu, modelowania, ćwiczeń i nagrywanych na video wywiadów.

Po szkoleniu przygotowujemy raport o postępach i z rekomendacjami na przyszłość.

3. Jak długo prowadzicie szkolenia medialne?

Szkolenia medialne prowadzimy od 2000 roku.

4. Czy na szkoleniach jest więcej praktyki czy teorii?

Nie ma nic bardziej praktycznego od dobrej teorii i nic bardziej inspirującego od praktyki. Na naszych szkoleniach teoria ma walor wybitnie praktyczny.

Najwięcej jest prostych sprawdzonych porad połączonych z wywiadami nagrywanymi na video, które następnie są poddane wnikliwej, rzeczowej i życzliwej ocenie.

5. Ile osób można szkolić jednocześnie?

Nie narzucamy liczby uczestników w grupie, ale nikogo nie zdziwi prawda, że mniejsze zespoły są bardziej efektywne. Im większa grupa, tym mniej czasu każdy uczestnik spędzi przed kamerą i widać mniejszy postęp.

Nasze doświadczenie pokazuje, że grupa czteroosobowa pracuje najbardziej efektywnie - każdy uczestnik kilkakrotnie występuje przed kamerą i jest indywidualnie oceniany przez Bogusława Feliszka.

W szkoleniach dla większych zespołów (ponad 6 osób) przekazuje się przede wszystkim wiedzę podstawową o komunikacji, mediach i współpracy z dziennikarzami; jest więcej dyskusji, pracy grupowej, gier i ćwiczeń symulacyjnych.

6. Gdzie odbywa się szkolenie?

Potrzebujemy tylko salę szkoleniową wyposażoną w rzutnik cyfrowy, ekran i głośniki.

Niektórzy trenerzy medialni organizują szkolenia wyłącznie u siebie, w swoich kosztownych studiach. Naszym zdaniem, to strata czasu i pieniędzy; pierwszy kontakt z dziennikarzem w 90% przypadków jest przez telefon i pierwszy wywiad udzielany jest prasie, nie radiu czy telewizji.

Przyjeżdżamy z naszym sprzętem do klienta, nie obciążając go dodatkowo kosztami za wyposażenie, które niczego praktycznego nie wnosi do szkolenia.

7. Ile trwa sesja szkoleniowa?

Typowy dzień szkoleniowy trwa od 9:00 do 17:00, z dwiema przerwami na kawę i obiad (45 minut). Oferujemy także szkolenia w innym wymiarze godzin – zgodnie z potrzebami klienta i wolnym czasem.

8. Czy organizujecie także otwarte szkolenia medialne?

Specjalizujemy się w specjalistycznych szkoleniach zamkniętych dla konkretnych klientów.

Okazjonalnie organizujemy też szkolenia otwarte, ale adresowane są one wyłącznie do prenumeratorów naszego elektronicznego biuletynu Pressence Newsletter.

9. Czy mogę jako przedstawiciel firmy (klienta) obserwować przebieg szkolenia?

Tak. Szkolenie może obserwować jedna osoba upoważniona przez klienta. Jesteśmy otwarci na wszystkie uwagi.

10. Kiedy może odbyć się najbliższe szkolenie?

Prosimy o kontakt telefoniczny w tej sprawie. Nasz numer: 77 441 40 14.

Kontakt

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *