wtorek, 31 marca 2015

Pióro groźniejsze od mikrofonu i kamery

Masz do wyboru: wywiad na żywo dla telewizyjnych "Wiadomości" lub wywiad dla "Rzeczpospolitej". Jaka decyzja?

Prawdopodobnie wybierzesz wywiad dla gazety, bo nie jest nadawany na żywo, nie oglądają go i nie komentują miliony widzów.

Myślisz, że wywiad dla prasy jest mniej ryzykowny, bo możesz porozmawiać z dziennikarzem w przyjaznej i swobodnej atmosferze.

Błąd.

Zanim wyjaśnię dlaczego chciałbym podkreślić rolę szkolenia medialnego w przygotowaniu do udanego kontaktu z reporterem prasowym. Po takim szkoleniu nie powinny zaskoczyć Cię zdania, które wybierze reporter, tytuł artykułu w gazecie i zdjęcia, które posłużą do zilustrowania tematu rozmowy.

Kłopotliwa prasa

Większość osób myśli, że wywiad dla telewizji jest bardziej ryzykowny, ale jest dokładnie na odwrót. Mogę podać wiele przykładów kiedy od wywiadu dla prasy (przypomnę, że zgodnie z prawem prasowym masz prawo do autoryzacji) zaczynały się poważne kłopoty w mediach.

Oto 5 powodów dlaczego tak się dzieje:

1. Wywiad prasowy jest zwykle dłuższy od wywiadu w mediach elektronicznych. Trwa od pięciu minut do pół godziny – w przypadku tematu, którego jesteś głównym bohaterem nawet godzinę. Prawda, że masz więcej czasu na przedstawienie swoich argumentów, ale reporter też nie zasypia gruszek w popiele – zadaje więcej pytań i drąży niewygodne wątki.

2. Dziennikarz sam decyduje co wybierze z rozmowy. Jeśli przez 19 minut będziesz powtarzał swoje kluczowe komunikaty i w ostatniej minucie ostro skrytykujesz najnowszy produkt konkurencji, reporter może wybrać tylko to, co powiedziałeś na koniec o rywalu.

3. W wywiadzie telewizyjnym reporter zwykle zaczyna od najtrudniejszych pytań, bo ma mało czasu. W wywiadzie dla prasy najtrudniejsze pytanie często usłyszysz pod koniec rozmowy. Po usypiającym czujność początku przychodzą twarde pytania. Rezultat? Palniesz coś głupiego.

4. Reporter prasowy nie wykorzystuje w artykule tylko tego, co mu powiedziałeś. Opisuje biuro. Czyta ogłoszenia na tablicy. Słucha rozmów na korytarzu. To wszystko jest dla niego ciekawe – dla Ciebie niekoniecznie.

5. Słowo drukowane żyje dłużej i może wyrządzić większe szkody od wywiadu dla radia czy telewizji. Oczywiście nagrane komentarze można powtarzać (i z tymi najgorszymi często tak się postępuje), ale niefortunne wypowiedzi dla prasy (także te publikowane w Internecie) mogą prześladować Cię przez lata.

Na swoim następnym szkoleniu medialnym poświęć więcej czasu na przećwiczenie wywiadu dla prasy. Nie chodzi tylko o symulację wywiadu dla gazety czy branżowego magazynu i jego ocenę. Powinieneś także zobaczyć gotowy artykuł jaki by trafił do gazety z Twoimi cytatami, opisem tego, co powiedziałeś i komentarzem reportera.

Konkluzja

Pióro jest silnym orężem w ręku reportera – groźniejszym od największego mikrofonu i najbardziej nowoczesnej kamery.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Kontakt

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *