środa, 27 kwietnia 2011

Papierowy czy diamentowy rzecznik prasowy

Przymierzasz się do zatrudnienia rzecznika prasowego. Czym kierować się w wyborze odpowiedniej osoby?

Zacznijmy od cech charakteru i podstawowych umiejętności.

Oto lista cech i umiejętności idealnego rzecznika prasowego, dzięki którym może skutecznie komunikować się z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym:

1. Relacje z innymi ludźmi - Strefa MY

Cechy: empatia, spolegliwość, otwartość, optymizm, nadzieja.

Umiejętności: słuchanie, mówienie, wyznaczanie standardów, uczenie się, innowacyjność.

2. Relacje z samym sobą - Strefa JA

Cechy: wizja, pasja, uczciwość, wiara, ciekawość, odwaga.

Umiejętności: samoobserwacja, samowiedza, samokontrola, samodyscyplina.

3. Relacje z faktami i wydarzeniami - Strefa TO

Cechy: dyscyplina, obiektywizm, wytrwałość, kreatywność, koncentracja.

Umiejętności: analizowanie, przewidywanie, tworzenie modeli, organizowanie, wybór priorytetów.

12 obszarów oceny rzecznika prasowego

W oparciu o nasze 10-letnie doświadczenie w szkoleniu rzeczników prasowych stworzyliśmy listę 12 kluczowych obszarów oceny. Jej celem jest odpowiedź na pytania:

1. Czy rzecznik prasowy tworzy atmosferę szacunku i zaufania?

2. Czy rzecznik prasowy robi wrażenie zrelaksowanego?

3. Czy rzecznik prasowy robi wrażenie dobrze przygotowanego?

4. Czy rzecznik prasowy zna temat, na który się wypowiada?

5. Czy rzecznik prasowy mówi interesująco i przekonująco?

6. Czy rzecznik prasowy podaje ciekawe przykłady?

7. Czy rzecznik prasowy robi wrażenie otwartego i szczerego?

8. Czy rzecznik prasowy odpowiada na wszystkie pytania dziennikarza?

9. Czy rzecznik prasowy przekazuje kluczowe komunikaty?

10. Czy rzecznik prasowy dobrze radzi sobie z trudnymi pytaniami?

11. Czy rzecznik prasowy rozumie język ciała?

12. Czy rzecznik prasowy dostosowuje styl komunikacji do rozmówcy?

Ocena kwalifikacji rzecznika prasowego prowadzona przez Pressence Public Relations opiera się na 7-punktowej skali. Podczas prawdziwego wywiadu analizujemy zachowanie rzecznika w tych 12-stu kategoriach. Wywiad prowadzony jest wspólnie przez doświadczonego dziennikarza i praktyka public relations, ale każdy ocenia niezależnie.

W raporcie jest szczegółowy opis silnych i słabych stron rzecznika oraz ogólny liczbowy wynik umieszczający rzecznika w jednej z siedmiu kategorii:

1. Rzecznik papierowy

Ten poziom oznacza, że osoba nie powinna być rzecznikiem prasowym, gdyż nie ma predyspozycji do pełnienia tej funkcji i nawet szkolenie medialne tego nie zmieni. Mimo że zdarzyło mi się dawać komuś tak niską ocenę za jedną z 12-stu sprawności, to nie spotkałem osoby, która otrzymała taką ocenę całościową.

2. Rzecznik drewniany

Taki rzecznik prasowy nie powinien kontaktować się z mediami przed przejściem szkolenia medialnego i weryfikacji postępów. Szczegółowo należy omówić wyniki w konkretnych sprawnościach i ich wpływ na efekty pracy.

3. Rzecznik porcelanowy

Do tej kategorii należą rzecznicy, którzy nie odbyli szkolenia medialnego bądź przeszli takie szkolenie, ale zaprzestali doskonalenia swoich umiejętności. Rzecznik w tej kategorii nie powinien publicznie wypowiadać się w imieniu organizacji, ale może towarzyszyć głównemu rzecznikowi w czasie wywiadów prasowych. Zalecane jest dodatkowe szkolenie w celu poprawy wyniku w najsłabszych punktach. Ponowna ocena postępów po 3-6 miesiącach.

4. Rzecznik srebrny

Ta kategoria kompetencji uprawnia do kontaktów z prasą branżową i lokalnymi mediami. Po każdym wywiadzie prasowym należy dokonać szczegółowej analizy efektów ("11 kryteriów oceny wywiadu"). Zalecane jest coroczne szkolenie medialne dla odświeżenia wiedzy i utrwalenia umiejętności. Kluczowi pracownicy organizacji (kadra kierownicza) z wynikiem na tym poziomie wymagają zaawansowanego szkolenia medialnego.

5. Rzecznik perłowy

Rzecznicy prasowi z takim wynikiem z powodzeniem radzą sobie w większości kontaktów z mediami, z wyłączeniem sytuacji kryzysowych i wywiadów "na żywo". Powinni stale doskonalić umiejętności interpersonalne i pamiętać o analizie wywiadów dla mediów.

6. Rzecznik złoty

To minimalny wynik dla rzecznika wypowiadającego się publicznie w czasie kryzysów. Ten poziom oznacza duże umiejętności komunikacyjne, wystarczające do udzielania wywiadów dla mediów krajowych, w tym także wywiadów "na żywo".

7. Rzecznik diamentowy

Rzecznika prasowego plasującego się w najwyższej kategorii charakteryzują nie tylko wybitne umiejętności, ale także osobista charyzma. Jego największym wrogiem nie są kryzysy i media, ale on sam. Powinien wystrzegać się rutyny, arogancji i samouwielbienia, gdyż nawet najlepsi mają słabsze dni. Jakość pracy zależy w głównej mierze od energii jaką może z siebie wykrzesać - z tym może być różnie pod koniec burzliwego dnia. Dlatego ważne, aby także oni - jako wzór dla innych - byli świadomi swoich mocnych i słabych stron.

Jakiego rzecznika potrzebujesz: papierowego czy diamentowego?

Chętnie pomożemy w doborze i przeszkoleniu Twojego rzecznika prasowego. Nasz telefon 77 441 40 14.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Kontakt

Nazwa

E-mail *

Wiadomość *